Centre For Modern Education Eu Peníze Školám
Čtenářská a informatická gramotnostCizí jazykyVyužití ICTMatematikaPřírodní vědyFinanční gramotnostInkluzivní vzdělání

Cizí jazyky

Interaktivní vzdělávací portály Škola za školou a Pohádková škola vytvoří velmi dobré podmínky pro výuku cizích jazyků. Starší žáci mohou pracovat i na cizojazyčných projektech a publikovat výsledky své práce na internetovém portálu. V obou případech tak přirozeně propojíte výuku cizích jazyků s výukou informačních technologií.

 

Všechny materiály v této oblasti jsou ověřené v praxi a pomohou Vám naplnit Váš ŠVP.

 

Podpora individualizace výuky

Škola za školou je nejrozsáhlejší on-line vzdělávací portál, který obsahuje desetitisíce výukových cvičení provázaných se všemi běžnými učebnicemi. Hlavním cílem této služby je pomoci učitelům s výukou a zároveň žákům druhého stupně s přípravou do školy. Škola za školou mimo jiné obsahuje výukové jednotky ze čtyř světových jazyků: anglického, německého, francouzského a španělského jazyka. Tato cvičení se nacházejí v 9 interaktivních modulech (typech cvičení). Jedná se o moduly výukové, procvičovací a přezkušovací.

Škola za školou učí využívat internet k učení, nejen k zábavě, šetří čas učitelům (vyhodnocení a zpětnou vazbu provede počítač) a umožňuje individuální práci s žáky. Škola za školou je otevřený systém, který poskytuje učiteli možnosti tvorby vlastních cvičení i testů, a může tedy zohlednit probrané učivo i možnosti konkrétní skupiny. Vzdělávací službu Škola za školou lze doplnit o on-line portál pro tvorbu žákovských prací a publikaci výstupů žákovských projektů v cizím jazyce. Výuka ve škole za školou je dále podpořena žáky oblíbenou motivační vzdělávací soutěží.

Pohádková škola je interaktivní výukový systém zpracovaný pro žáky prvního stupně. Pomáhá žákům připravit se na vyučování z anglického a německého jazyka pomocí stovky hravých cvičení. Pohádková škola vznikla ve spolupráci se školami a učiteli – je tedy vytvořena tak, aby děti učení bavilo a nebylo pro ně nudné. Každý ročník je tematicky zaměřený (Doma na dvoře, Pohádky, Džungle, Moje země, Vesmír). Díky poutavým cvičením, zpracovaným do krásné grafiky dětského světa, se učení stává pro žáčky hrou. S Pohádkovou školou mohou pracovat jak ve škole, tak i doma. Důležitou výhodou je, že Pohádková škola umožňuje pracovat s žáky individuálně.

 

Podpora inovací ve výuce

Pomůžeme Vám vytvořit si své vlastní vzdělávací materiály – a naplnit tak požadované výstupy Vašeho projektu. Naše podpora představuje praktickou, metodickou i technickou pomoc při tvorbě požadovaných výstupů.

 

Vzdělávání pedagogických pracovníků

Praktické workshopy zrealizujeme přímo na Vaší škole. Během nich budete mít příležitost si vytvořit své vlastní inovativní vzdělávací materiály. Podklady z workshopů Vám pomůžeme zpracovat do podoby interaktivních cvičení, a tím i naplnit výstupy z šablony Inovace ve výuce. Každý účastník školení obdrží certifikát.

 

TIP: Individualizace výuky se Školou za školou a Pohádkovou školou – v praxi se velmi osvědčily volitelné předměty, kroužky či „internetové kluby“, na kterých se žáci doučí to, co potřebují ve výuce, a procvičí si látku, se kterou mají problémy.

 

TIP: Vyzkoušejte s žáky tvorbu projektů v cizích jazycích s využitím on-line portálu. Mohou vymyslet mimo jiné interaktivní cvičení pro své spolužáky. Nechte žáky, ať se učí navzájem!

 

 skolazaskolou.gif  pohadkova skola logo.png

Více informací o Škole za školou nalzenete na webových stránkách www.skolazaskolou.cz.