Centre For Modern Education Eu Peníze Školám
Čtenářská a informatická gramotnostCizí jazykyVyužití ICTMatematikaPřírodní vědyFinanční gramotnostInkluzivní vzdělání

Čtenářská a informační gramotnost

Šablony
Podpora individualizace výuky, Podpora inovací ve výuce, Vzdělávání pedagogů

Ukázková cvičení
Výstup z projektu Krajina za školou

Reference a odkazy
E-learningová cvičení