Centre For Modern Education Eu Peníze Školám
Čtenářská a informatická gramotnostCizí jazykyVyužití ICTMatematikaPřírodní vědyFinanční gramotnostInkluzivní vzdělání

Čtenářská a informační gramotnost

Prostřednictvím Krajiny za školou Vám pomůžeme vytvořit podmínky pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků v oblasti čtenářské a informační gramotnosti.

 

Všechny materiály v této oblasti jsou ověřené v praxi a pomohou Vám naplnit Váš ŠVP.

 

Podpora individualizace výuky

 

Krajina za školou je komplexní projekt zaměřený na rozvoj čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol. Klade důraz na regionální historii, a tak mohou žáci objevovat tajemství, která skrývá krajina, jež je obklopuje. Krajina za školou je několikrát oceněný projekt, při kterém se žáci přirozeně učí pracovat s moderními technologiemi a využívat různé zdroje informací (internet, rozhovory s pamětníky, kroniky a další). Výstupy z projektu mohou být výborným podkladem pro regionální učebnici, ale také pro webovou prezentaci, výstavu nebo knihu. Výukové materiály vytvořené žáky a pedagogy vyhovují parametrům mezipředmětové výuky a multimediality. Lze je použít v hodinách zeměpisu, dějepisu, občanské výchovy, přírodopisu, literatury a samozřejmě i informatiky.

K projektu Krajina za školou poskytujeme propracovanou metodiku, webové stránky s aplikací pro zpracování žákovských projektů, propracovaný hravý e-learningový kurz na podporu celého projektu i motivace žáků.

 

Podpora inovací ve výuce

Pomůžeme Vám vytvořit si své vlastní velmi poutavé vzdělávací materiály – a naplnit tak požadované výstupy Vašeho projektu. Naše podpora představuje praktickou, metodickou i technickou pomoc při tvorbě požadovaných výstupů.

 

Vzdělávání pedagogických pracovníků

Předáme Vám zkušenosti z jiných škol, které již Krajinu za školou realizovaly či právě realizují. Jen tak se můžete vyhnout zbytečným chybám při realizaci jakéhokoliv projektu.

Navíc přímo na Vaší škole zrealizujeme praktické workshopy. Během nich budete mít příležitost vytvořit si své vlastní inovativní vzdělávací materiály. Podklady z workshopů Vám pomůžeme zpracovat do podoby interaktivních cvičení, a tím i naplnit výstupy z šablony Inovace ve výuce. Každý účastník školení obdrží certifikát.

 

Tip: Krajinu za školou můžete realizovat jako volitelný předmět (šablona I/1 – Individualizace) nebo jako zdroj vzdělávacích materiálů pro práci s informacemi (I/2 – Inovace), případně jako kombinaci obojího.

 

kzs_rgb.png

Více informací o Krajině za školou naleznete na webových stránkách www.krajinazaskolou.cz.