Centre For Modern Education Eu Peníze Školám
Čtenářská a informatická gramotnostCizí jazykyVyužití ICTMatematikaPřírodní vědyFinanční gramotnostInkluzivní vzdělání

Čtenářská a informační gramotnost

Nekupujte zajíce v pytli!

Vyzkoušejte si naše materiály přímo v hodině. Stáhněte si metodiku a pracovní listy pro výuku zaměřenou na zlepšení čtenářské a informační gramotnosti. Zároveň můžete zdarma využít jeden z mnoha výstupů projektu Krajina za školou: holesov.krajinazaskolou.cz.Výstup projektu Krajina za školou