Centre For Modern Education Eu Peníze Školám
Čtenářská a informatická gramotnostCizí jazykyVyužití ICTMatematikaPřírodní vědyFinanční gramotnostInkluzivní vzdělání

Finanční gramotnost

Inovativní výuka finanční gramotnosti zajistí žákům znalosti, dovednosti i hodnotové a životní postoje nezbytné pro správné finanční rozhodování a zabezpečení a pro aktivní vystupování na trhu finančních produktů a služeb.

 

Všechny materiály v této oblasti jsou ověřené v praxi a pomohou Vám naplnit Váš ŠVP.

 

Podpora individualizace výuky

Speciální výuka finanční gramotnosti má za úkol pomoci dětem zorientovat se v základních finančních produktech prostřednictvím případových studií, které vycházejí z praktických situací. Pomocí inovativní metodiky, pracovních listů a on-line lekcí budou žáci velmi dobře připraveni na budoucí život. Lekce mají návaznost zejména na předměty občanská výchova a matematika. Výuka je velmi efektivní, protože je založená na logickém myšlení a uvažování.

K výuce finanční gramotnosti poskytujeme kompletně zpracované materiály, tedy inovativní metodiky, pracovní listy a 10 e-learningových lekcí.

 

Podpora inovací ve výuce

Pomůžeme Vám vytvořit si svůj vlastní vzdělávací obsah – a naplnit tak požadované výstupy Vašeho projektu. Naše podpora představuje metodickou i technickou pomoc při tvorbě požadovaných výstupů, jako jsou pracovní listy nebo on-line cvičení.

 

Vzdělávání pedagogických pracovníků

Praktické workshopy zrealizujeme přímo na Vaší škole. Na nich budete mít příležitost si vytvořit své vlastní inovativní vzdělávací materiály. Podklady z workshopů Vám pomůžeme zpracovat do podoby interaktivních cvičení, a tím i naplnit výstupy z šablony Inovace ve výuce. Každý účastník školení obdrží certifikát.

 

TIP: Připravte žáky opravdu pro život! Pomocí metodik, pracovních listů a on-line lekcí představíte žákům téma finanční gramotnosti tak, že poznatky budou co nejvíce vztažené na jejich reálný život. Zjistí, jaká je skutečná hodnota peněz, kolik běžný člověk vydělává nebo jak vypadá rodinný rozpočet. Materiály můžete využít navíc průřezově v různých předmětech: občanské výchově, matematice, ale i například ve fyzice (úspory energie); zahrnují také většinu průřezových témat z RVP (např. osobnostní a sociální výchova, výchova demokratického občana).