Centre For Modern Education Eu Peníze Školám
Čtenářská a informatická gramotnostCizí jazykyVyužití ICTMatematikaPřírodní vědyFinanční gramotnostInkluzivní vzdělání

Inkluzivní vzdělání

Obsahové a tematické naplnenie aktivít projektu Rovnaká šanca - Očami žiakov posilnilo proces vytvárania výukových materiálov na našej škole. Napomohlo k realizácií tvorivého a pútavého projektového vyučovania, do ktorého mali možnosť sa zapojiť žiaci školy. Pútavé a zaujímavé sa stalo pre žiakov zbieranie dokumentačných materiálov viažúcich sa ku konkrétnym témam. Realizácia terénneho výskumu priniesla kladné ohlasy, zaujímavá bola aj digitalizácia získaných materiálov, ale taktiež aj autentické výpovede členov komunity. Žiaci v spolupráci s pedagógmi pripravili prezentačné materiály projektu k výstave pre pozvanú verejnosť v rámci dňa otvorených dverí na našej škole.

Mgr. Mária Horváthová, Základná skola, Mníšek nad Hnilocm

 

Odkaz na projekt "Rovná šance":

www.ocamiziakov.sk

 

Odkazy na ukázky e-learningových lekcí:

www.skolazaskolou.cz

www.krajinazaskolou.cz

www.pohadkovaskola.cz

Ukázka z pohádkové školy: dzungle.prozakladky.cz

 

Další ukázky:

song.prozakladky.cz

lovci.prozakladky.cz

milion.prozakladky.cz