Centre For Modern Education Eu Peníze Školám
Čtenářská a informatická gramotnostCizí jazykyVyužití ICTMatematikaPřírodní vědyFinanční gramotnostInkluzivní vzdělání

Matematika

Šablony
Podpora individualizace výuky, Podpora inovací ve výuce, Vzdělávání pedagogů

Reference a odkazy
E-learningová cvičení

Ukázková cvičení
Ukázka e-learningového cvičení z matematiky v rámci Pohádkové školy