Centre For Modern Education Eu Peníze Školám
Čtenářská a informatická gramotnostCizí jazykyVyužití ICTMatematikaPřírodní vědyFinanční gramotnostInkluzivní vzdělání

Matematika

Interaktivní vzdělávací portály Škola za školou a Pohádková škola Vám pomohou vytvořit podmínky pro prohloubení znalostí a rozvoj klíčových kompetencí žáků při výuce matematiky.

 

Všechny materiály v této oblasti jsou ověřené v praxi a pomohou Vám naplnit Váš ŠVP.

 

Podpora individualizace výuky

Škola za školou je nejrozsáhlejší on-line vzdělávací portál, který obsahuje tisíce výukových cvičení provázaných se všemi běžnými učebnicemi. Hlavním cílem této služby je pomoci učitelům s výukou a zároveň žákům druhého stupně s přípravou do školy. Cvičení, která jsou zaměřená na rozvoj matematické gramotnosti, se nacházejí v 7 interaktivních modulech (typech cvičení). Jedná se o moduly výukové, procvičovací a přezkušovací.

Škola za školou učí využívat internet k učení, nejen k zábavě, šetří čas učitelům (vyhodnocení a zpětnou vazbu provede počítač) a umožňuje individuální práci s žáky. Škola za školou je otevřený systém, který poskytuje učiteli možnosti k tvorbě vlastních cvičení i testů – a může tedy zohlednit probrané učivo i možnosti konkrétní skupiny. Tento interaktivní výukový systém využívá hravosti k vzdělání a motivuje žáky k lepší vzájemné komunikaci.

Výuka je podpořena žáky oblíbenou motivační vzdělávací soutěží.

Pohádková škola je interaktivní výukový systém zpracovaný pro žáky prvního stupně. Pomáhá žákům připravit se na vyučování z matematiky pomocí stovky hravých cvičení. Pohádková škola vznikla ve spolupráci se školami a učiteli – je tedy vytvořena tak, aby děti učení bavilo a nebylo pro ně nudné. Každý ročník je tematicky zaměřený (Doma na dvoře, Pohádky, Džungle, Moje země, Vesmír). Díky poutavým cvičením, zpracovaným do krásné grafiky dětského světa, se učení stává pro žáčky hrou. S Pohádkovou školou mohou pracovat jak ve škole, tak i doma. Hlavní výhodou je, že Pohádková škola umožňuje pracovat s žáky individuálně.

K výukovému systému Pohádková škola poskytujeme on-line vzdělávací portál.

 

Podpora inovací ve výuce

Pomůžeme Vám vytvořit si svůj vlastní vzdělávací obsah – a naplnit tak požadované výstupy Vašeho projektu. Naše podpora představuje metodickou i technickou pomoc při tvorbě požadovaných výstupů, jako jsou pracovní listy nebo on-line cvičení.¨

 

Vzdělávání pedagogických pracovníků

Praktické workshopy zrealizujeme přímo na Vaší škole. Během nich budete mít příležitost vytvořit si své vlastní inovativní vzdělávací materiály. Podklady z workshopů Vám pomůžeme zpracovat do podoby interaktivních cvičení, a tím i naplnit výstupy z šablony Inovace ve výuce. Každý účastník školení obdrží certifikát.

 

TIP: Individualizace výuky se Školou za školou a Pohádkovou školou – v praxi se velmi osvědčily volitelné předměty, kroužky či „internetové kluby“, na kterých se žáci doučí to, co potřebují ve výuce, a procvičí si látku, se kterou mají problémy.

 

TIP: Chcete vytvořit skutečně kvalitní výstupy? Chcete si vytvořit svou vlastní „Pohádkovou školu“? Pomůžeme Vám. Na pracovním workshopu (IV/3 DVPP) s Vámi vytvoříme podklady, které následně zpracujeme do internetových interaktivních cvičení (IV/2).

skolazaskolou.gif pohadkova skola logo.png

 

Více informací o Škole za školou nalzenete na webových stránkách www.skolazaskolou.cz.