Centre For Modern Education Eu Peníze Školám
Čtenářská a informatická gramotnostCizí jazykyVyužití ICTMatematikaPřírodní vědyFinanční gramotnostInkluzivní vzdělání

Přírodní vědy

Prostřednictvím Školy za školou a speciálních lekcí z geologie Vám pomůžeme vytvořit podmínky ke zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů, které povedou ke zvýšení efektivity rozvoje přírodovědné gramotnosti žáků a k posílení empirických činností žáků.

 

Všechny materiály v této oblasti jsou ověřené v praxi a pomohou Vám naplnit Váš ŠVP.

 

Podpora individualizace výuky

Škola za školou je nejrozsáhlejší on-line vzdělávací portál, který obsahuje tisíce výukových cvičení provázaných se všemi běžnými učebnicemi. Hlavním cílem této služby je pomoci učitelům s výukou a zároveň žákům druhého stupně s přípravou do školy. Cvičení, která jsou zaměřená na rozvoj přírodovědné gramotnosti, se nacházejí ve 12 interaktivních modulech (typech cvičení). Jedná se o moduly výukové, procvičovací a přezkušovací.

Škola za školou učí využívat internet k učení, nejen k zábavě, šetří čas učitelům (vyhodnocení a zpětnou vazbu provede počítač) a umožňuje individuální práci s žáky. Škola za školou je otevřený systém, který poskytuje učiteli možnosti k tvorbě vlastních cvičení i testů – a může tedy zohlednit probrané učivo i možnosti konkrétní skupiny.

Výuka je podpořena žáky oblíbenou motivační vzdělávací soutěží.

Speciální výuka geologie je vytvořená tak, aby žáky svým obsahovým i grafickým zpracováním zaujala natolik, že se sami budou více o tento předmět zajímat. E-learningové lekce a pracovní listy k nim pokrývají celou výuku geologie pro 9. ročník a tento předmět dokonce rozšiřují. Lekce mají návaznost i na další oblasti biologie či například dějepis. Výuka je založená na logickém myšlení a uvažování, žák tak má možnost získat nový pohled na geologii.

K výuce geologie poskytujeme propracované metodiky, pracovní listy k 12 výukovým hodinám, komplexní interaktivní e-learningové lekce a on-line hry.

 

Podpora inovací ve výuce

Pomůžeme Vám vytvořit si svůj vlastní vzdělávací obsah – a naplnit tak požadované výstupy Vašeho projektu. Naše podpora představuje praktickou, metodickou i technickou pomoc při tvorbě požadovaných výstupů.

 

Vzdělávání pedagogických pracovníků

Praktické workshopy zrealizujeme přímo na Vaší škole. Během nich budete mít příležitost vytvořit si své vlastní inovativní vzdělávací materiály. Podklady z workshopů Vám pomůžeme zpracovat do podoby interaktivních cvičení, a tím i naplnit výstupy z šablony Inovace ve výuce. Každý účastník školení obdrží certifikát.

 

TIP: Metodiky a pracovní listy pro výuku geologie využijete v rámci Inovace výuky (V/2), ale také při speciálním předmětu či semináři v šabloně Individualizace výuky (V/1). Uvidíte, že i Vaše žáky geologie nadchne!

 

TIP: Individualizace výuky se Školou za školou – v praxi se velmi osvědčily volitelné předměty, kroužky či „internetové kluby“, na kterých se žáci doučí to, co potřebují ve výuce, a procvičí si látku, se kterou mají problémy.

 

skolazaskolou.gif

Více informací o Škole za školou nalzenete na webových stránkách www.skolazaskolou.cz.