Centre For Modern Education Eu Peníze Školám
Čtenářská a informatická gramotnostCizí jazykyVyužití ICTMatematikaPřírodní vědyFinanční gramotnostInkluzivní vzdělání

Využití ICT

Šablony
Podpora individualizace výuky, Podpora inovací ve výuce, Vzdělávání pedagogů

Reference a odkazy
E-learningová cvičení