Centre For Modern Education Eu Peníze Školám
Čtenářská a informatická gramotnostCizí jazykyVyužití ICTMatematikaPřírodní vědyFinanční gramotnostInkluzivní vzdělání

Využití ICT

Smysluplné využití digitálních technologií ve výuce výrazně přispěje ke zkvalitnění výuky. Zpřístupnění digitálního vzdělávacího obsahu podpoří rozvoj odpovídajících kompetencí žáků a pedagogickým pracovníkům ušetří čas s opravováním testů či domácích úkolů a s vymýšlením úloh.  

 

Všechny materiály v této oblasti jsou ověřené v praxi a pomohou Vám naplnit Váš ŠVP.

 

Podpora individualizace výuky

Škola za školou je nejrozsáhlejší on-line vzdělávací portál, který tvoří 60.000 výukových jednotek provázaných s obsahem všech běžných učebnic 14 předmětů. Hlavním cílem této služby je pomoci učitelům s výukou a zároveň žákům druhého stupně s přípravou do školy. Cvičení, která jsou zaměřená na rozvoj matematické gramotnosti, cizích jazyků, přírodních věd a ostatních předmětů vyučovaných na základní škole, se nacházejí ve 21 interaktivních modulech (typech cvičení). Jedná se o moduly výukové, procvičovací a přezkušovací.

Škola za školou učí využívat internet k učení, nejen k zábavě, šetří čas učitelům (vyhodnocení a zpětnou vazbu provede počítač) a umožňuje individuální práci s žáky. Škola za školou je otevřený systém, který poskytuje učiteli možnosti k tvorbě vlastních cvičení i testů, a může tedy zohlednit probrané učivo i možnosti konkrétní skupiny. Tento interaktivní výukový systém využívá hravosti k vzdělání a motivuje žáky k lepší vzájemné komunikaci.

K výukovému systému Škola za školou poskytujeme on-line vzdělávací portál a portál pro tvorbu žákovských projektů v cizím jazyce; dále je výuka podpořena žáky oblíbenou motivační vzdělávací soutěží.

Pohádková škola je interaktivní výukový systém zpracovaný pro žáky prvního stupně. Pomáhá žákům připravit se na vyučování z matematiky a dále z anglického a německého jazyka pomocí stovky hravých cvičení. Pohádková škola vznikla ve spolupráci se školami a učiteli – je tedy vytvořena tak, aby děti učení bavilo a nebylo pro ně nudné. Každý ročník je tematicky zaměřený (Doma na dvoře, Pohádky, Džungle, Moje země, Vesmír). Díky poutavým cvičením, zpracovaným do krásné grafiky dětského světa, se učení stává pro žáčky hrou. S Pohádkovou školou mohou pracovat jak ve škole, tak i doma. Hlavní výhodou je, že Pohádková škola umožňuje pracovat s žáky individuálně.

Krajina za školou je komplexní projekt zaměřený na rozvoj čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol. Klade důraz na regionální historii, a tak mohou žáci objevovat tajemství, která skrývá krajina, jež je obklopuje. Krajina za školou je několikrát oceněný projekt, při kterém se žáci přirozeně učí pracovat s moderními technologiemi a využívat různé zdroje informací (internet, rozhovory s pamětníky, kroniky a další). Výstupy z projektu mohou být výborným podkladem pro regionální učebnici, ale také pro webovou prezentaci, výstavu nebo knihu. Výukové materiály vytvořené žáky a pedagogy vyhovují parametrům mezipředmětové výuky a multimediality. Lze je použít v hodinách zeměpisu, dějepisu, občanské výchovy, přírodopisu, literatury a samozřejmě i informatiky.

K projektu Krajina za školou poskytujeme propracovanou metodiku, webové stránky s aplikací pro zpracování studentských projektů, e-learningový kurz na rozvoj klíčových kompetencí čtenářské a informační gramotnosti.

Kurz digitální fotografie je vysoce interaktivní e-learningový kurz vytvořený ve spolupráci se ZONER software. V kurzu se prolínají dvě hlavní paralelní linie, a to uvedení do základní problematiky v oblasti vytváření digitálních fotografií a dále jejich úprava v programu Zoner PhotoStudio. Prostřednictvím virtuálního fotoaparátu si žáci mohou v simulovaných podmínkách vyzkoušet základní principy digitální fotografie a pomocí interaktivních úkolů si budou upevňovat svou fotografickou intuici a znalosti. Žáci se v 10 e-learningových lekcích seznámí například s tématy kompozice, světlo, expozice, perspektiva a dalšími. Lekce jsou doplněny o metodické materiály s konkrétními návody, jak zapojit využití digitální fotografie do výuky. Jedná se o interaktivní, zábavnou a názornou fotoškolu. Speciální verzi programu Zoner Photo Studio je možné využít i při realizaci projektu Krajina za školou.

Ke kurzu digitální fotografie poskytujeme propracovanou metodiku, návody na využití kurzu digitální fotografie ve výuce a e-learningový kurz o digitální technologii.

 

Podpora inovací ve výuce

Pomůžeme Vám kvalitně naplnit povinné výstupy – vytvořit DUM (digitální učební materiály) – požadované v rámci šablon programu EU peníze školám, které využijete pro zkvalitnění výuky. Sami si vyberete vzdělávací oblast, jíž se chcete věnovat, a navrhnete obsah, který Vám pomůžeme zrealizovat. Bude tak pro Vás velmi jednoduché vytvořit si své vlastní interaktivní lekce a cvičení.

Připravíme pro Vás přehledný on-line portál, kde budete moci digitální učební materiály publikovat – zpřístupnit je svým kolegům i pedagogické veřejnosti a zajistit tak jejich využití. Tato webová stránka bude přehledná, jednoduše editovatelná a plně přizpůsobena Vašim požadavkům (např. vizuální identitě Vaší školy).

Všechny materiály budou vytvořeny tak, aby byly originální, názorné, motivující a podpořily spolupráci mezi pedagogem a žákem. Naše podpora představuje metodickou i technickou pomoc při tvorbě požadovaných výstupů, jako jsou pracovní listy nebo on-line cvičení.

 

Vzdělávání pedagogických pracovníků

Praktické workshopy zrealizujeme přímo na Vaší škole. Na nich budete mít příležitost si vytvořit své vlastní inovativní vzdělávací materiály. Podklady z workshopů Vám pomůžeme zpracovat do podoby interaktivních cvičení, a tím i naplnit výstupy z šablony Inovace ve výuce. Každý účastník školení obdrží certifikát.

 

TIP: V rámci šablony III/1 (Individuali­zace výuky) můžete žákům nabídnout například volitelný předmět „základy fotografování a zpracování fotografií“. Žáky bude určitě bavit a naučí se nové dovednosti ceněné na trhu práce. Po­může Vám v tom jedinečný, vysoce in­teraktivní kurz naší společnosti, vyvinu­tý ve spolupráci se ZONER software.

 

skolazaskolou.gif     kzs_rgb.png    pohadkova skola logo.png

Více informací o Krajině za školou, Škole za školou a Pohádkové škole můžete nalézt na níže uvedených webových stránkách.

www.krajinazaskolou.cz

www.skolazaskolou.cz